Videoškolenia

Spoznajte softvér Asseco HELIOS Easy.
Time Icon30:00
Základy ovládania začiatočník
Lokálne, globálne parametre databázy, vysvetlenie základných pojmov: prehľad, zostava, ribon, stromček, filter, fultextové vyhľadávanie, najpoužívanejšie akcie (nový, oprava, export do excelu, tlač), dokumenty.
Time Icon30:00
Základy ovládania pokročilý
Možnosti tlačítka nastav, vytváranie zostáv, používanie rýchlych volieb, zoskupovanie.
Time Icon15:00
Základy ovládania expert
Vytvorenie používateľkého menu, kontingenčných tabuliek, zmena usporiadania ribonov, používateľské editory
Time Icon20:00
Spoločné číselníky
Základné číselníky: organizácie, štáty, meny, kurzový lístok, organizačná štruktúra, zákazky, nákladové okruhy, zamestnanci, vozidlá.
Time Icon20:00
Definícia používateľov a ich správa
Ddefinícia používateľa, definícia rolí, definícia práv používateľov a rolí, možnosti definície práv v jednotlivých moduloch
Time Icon20:00
Základné nastavenie modulu účtovníctvo, pokladňa
Nastavenie účtového rozvrhu, DUD, parametre v konfigurácii, pokladničné knihy, nastavenie číslovania.
Time Icon15:00
Nahrávanie počiatočných stavov
Vysvetlenie, ktoré číselníky predchádzajú nahratiu začiatočných stavov a samotné nahratie ZS.
Time Icon20:00
Tvorba účtovných dokladov a práca s účtovným denníkom
Tvorba dokladov v účtovnom denníku, oprava dokladov, zmena fázy, kópia, storno.
Time Icon35:00
Práce s pohľadávkami a záväzkami
Definovanie saldokontnej skupiny, saldokonto k dátumu, zostavy, inventarizácia a vzájomné zápočty, účtovné zápisy generované zo saldokonta.
Time Icon30:00
Tvorba a úprava kontácií
Nastavenie účtovných kontácií v denníku.
Time Icon30:00
Ročná závierka, uzatváranie kalendárnych období a dokladov, uzávierky ostatných modulov
Vytvorenie nového obdobia, vytvorenie konečných zostatkov a ich preklopenie do začiatočných stavov, opakovaná uzávierka, uzávieka pokladne, uzávierka skladov a uzávierka majetku.
Time Icon20:00
Tvorba pokladničných dokladov, ich zaúčtovanie a tlač
Tvorba dokladov príjmový, výdajkový aj s použitím cudzej meny.
Time Icon20:00
Základné nastavenie DPH
Definovanie IČ DPH, nastavenie aktívnych daňových režimov a kľúčov, nastavenie smerovania vo výkazoch DPH a KV.
Time Icon15:00
Základné nastavenie modulu banka
Inštalácia a aktualizácia pluginu, nastavenie ciest, parametre banky, nastavenie vlastných účtov a priradenie účtovnej väzby, KS, platobné tituly
Time Icon20:00
Tvorba PP a export do bankových softvérov
Tvorba prevodných príkazov z rôznych zdrojov faktúry, saldo, mzdy, oprava PP, export a jeho zrušenie, tlač PP.
Time Icon25:00
Import bankových výpisov a jeho spracovanie
Import výpisu, jeho spracovanie a zaúčtovanie, priradenie úhrad k faktúram, kontrola a prehľady nad BV.
Time Icon20:00
Základné nastavenie modulu fakturácia
Nastavenie druhov dokladov pre prijaté a vydané faktúry, číslovanie dokladov, použitie predvolených kontácií, nastavenie textov , použitie predvolených službových kariet.
Time Icon30:00
Tvorba DF, zaúčtovania a úhrada DF cez PP a hotovosť
Vytvorenie došlej faktúry tuzemskej aj zahraničnej, nastavenie účtovných dimenzí, vysvetlenie dátumov, nastavenie zaokrúhlenia.
Time Icon30:00
Tvorba VF, tlač a zaúčtovanie
Vytvorenie vydanej faktúry tuzemskej aj zahraničnej, nastavenie účtovných dimenzí, vysvetlenie dátumov, nastavenie zaokrúhlenia.
Time Icon30:00
Zálohová faktúra, DDkP, realizačná faktúra
Vytvorenie zálohovej faktúry, daňového dokladu a vyúčtovacej faktúry.
Time Icon15:00
Základné nastavenie modulu majetok
Použitie a vytvorenie typov majetku, použitie pohybov majetku a lokalít , nastavenie parametrov majetku.
Time Icon15:00
Nahrávanie počiatočných stavov
Vysvetlenie, ktoré číselníky predchádzajú nahratiu počiatočných stavov (PS) a samotné nahratie PS.
Time Icon20:00
Spracovanie protokol zavedenie majetku
Zadanie a oprava protokolu, tlač a generovanie karty majetku.
Time Icon30:00
Spracovanie zmien v module majetok a účtovanie majetku
Zaevidovanie pohybu majetku (tech. zhodnotenie apod.), zmenu umiestnenia, zaúčtovanie majetku, kontrola stavu majetku s účtoníctvom, rozdiel daňových a účtovných oprávok, tlač kariet majetku a inventúrnych súpisov.
Time Icon20:00
Základné nastavenie
Definícia skladov, parametre skladov, definícia druhov pohybov.
Time Icon10:00
Nahrávanie počiatočných stavov
Vysvetlenie, ktoré číselníky predchádzajú nahratiu začiatočných stavov a samotné nahratie ZS.
Time Icon30:00
Vytvorenie a naplnenie skladových číselníkov
Kmeňová karta a s ňou súvisiace číselníky - skupiny tovarov, sortiment, MJ, čiarové kódy, colné číselníky, cenové hladiny a ponukové ceny , umiestnenia, skladová karta a jej nastavenie - limity, výrobné čísla.
Time Icon30:00
Cenotvorba
Ponukové ceny, náväzné skupiny, možné zľavy a ich uplatnenie, prehľady o uplatnených zľavách, import cenníka.
Time Icon20:00
Základné nastavenie
Nastavenie konštánt a mzdových zložiek, číselník mzdových období, prvé mzdové obdobie.
Time Icon30:00
Nahrávanie počiatočných stavov
Vysvetlenie, ktoré číselníky predchádzajú nahratiu začiatočných stavov a samotné nahratie PS.
Time Icon41:00
Zamestnaci a mzdové údaje
Vytvorenie a oprava zamestnanca a jeho mzdových údajov. Spracovanie neprítomností - PN, polovičný úväzok a pod. a súvisiace tlačivá a hlásenia.
Time Icon30:00
Príprava výplaty a jej výpočet
Zadanie mesačných zmien, zmien predspracovania, výpočet výplat.
Time Icon25:00
Odvody a dane
Odvody - nastavenie MZ, údajov zamestnanca, poisťovne, výkazy Dane - nastavenie MZ, údajov zamestnanca, výkazy mesačné a ročné
Time Icon20:00
Úhrady výplat, odvodov a ostatných platieb
Nastavenie zamestnanca, bankového spojenia, definovanie platobných príkazov.
Time Icon30:00
Zadávanie a spracovanie nástupov a výstupov
Zadanie rôznych typov výstupov a prerušení, spracovanie evidenčných listov, RLFO, prihlášok a odhlášok do ZP.
Time Icon30:00
Výstupy a prehľady
Mzdové listy, potvrdenia atď., mesačné a ročné prehľady a ich použitie, generátor mzdových zostáv.
Time Icon30:00
Definované importy
Definované importy.
Time Icon30:00
Ročné a štatistické zostavy
Ročné a štatistické zostavy.

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu asseco-easy.sk