Asseco Easy Logo

Spoznajte Asseco HELIOS Easy a jeho 7 funkčných oblastí

Získajte vyššiu konkurecieschopnosť, zefektívnite svoj predaj, zvýšte svoju produkciu a majte svoje náklady pod kontrolou. Asseco HELIOS Easy obsahuje odporúčané balíčky funkcionalít pre vaše podnikanie a je ho možné kedykoľvek rozšíriť o ďalšie funkčnosti.
Module Finance Icon

1.Ekonomika
a finančné riadenie

 • ručné a automatické evidovanie a účtovanie všetkých druhov dokladov
 • automatické zostavenie výkazov - mesačného (štvrťročného), kontrolného a súhrnného výkazu DPH
 • možnosť automatického zaúčtovania elektronických bankových výpisov
 • automatické zaúčtovanie kurzových rozdielov
 • generovanie elektronických prevodných príkazov
 • sledovanie nákladov za projekty (zákazky), strediská, zamestnancov, vozidlá, nákladové okruhy a pod.
 • vedenie hotovostnej pokladne v hlavnej alebo cudzích menách
 • sledovanie viacerých saldokont a možnosť špecifických nastavení saldokont
 • automatické zaúčtovanie saldokontných rozdielov
 • automatizované vytváranie upomienok
 • automatizované vytváranie penalizačných faktúr
 • možnosť tvorby vzájomných zápočtov
 • automatizované zaúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam podľa veku pohľadávok
 • evidencia dlhodobého a drobného majetku, daňové a účtovné odpisy (možnosť definovania tzv. 3. odpisu)
Module Business Icon

2.Skladové hospodárstvo
a obchod

 • evidencia skladovej agendy
 • evidencia skupín produktov, sortimentu, produktov a ich vlastností
 • tvorba skladových dokladov - príjemky, výdajky, prevodky, inventúrne doklady
 • sledovanie stavu a pohybov výrobných čísiel alebo šarží a ich expirácií
 • kompletácia – zjednodušená výroba (zostavovanie produktov)
 • evidencia prijatých objednávok a automatická rezervácia
 • ručné a automatizované generovanie vydaných objednávok
 • evidencia rôznych predajných cenníkov s možnosťou automatického predvypĺňania cien
 • kombinácie zliav – kominácie množstevných, časových a individuálnych zliav
 • evidencia vydaných a prijatých faktúr, daňových aj zálohových
 • automatizované vytváranie penalizačných faktúr
 • možnosť tvorby vzájomných zápočtov
 • možnosť pripájania skenov dokladov a súborov k jednotlivým záznamom
Module Manufacture Icon

3.Výroba

 • pokrytie oblasti technologickej prípravy výroby, noriem, kusovníkov/receptúr
 • konštrukčná a technologická príprava výroby
 • sledovanie predbežného plánu vrátane výpočtov kalkulácií, materiálových požiadaviek a potreby náradia
 • práca s plánmi, výrobnými príkazmi
 • manuálne alebo automatizované odvádzanie výroby
 • automatické vyskladňovanie materiálov a polotovarov
 • evidencia rozpracovanej výroby
 • sledovanie a objednávanie kooperácií
 • sledovanie viacerých typov kalkulácií
 • porovnanie kalkulačných nákladov a skutočných nákladov
 • automatizované objednávanie materiálu na základe požiadaviek výroby
 • vstupné a výstupné kontroly v procese výroby

Module Wages Icon4.Mzdy
a ľudské zdroje

 • komplexné spracovanie mzdovej agendy
 • evidencia prihlášok a odhlášok do zdravotných a sociálnej poisťovne
 • elektronická komunikácia s poisťovňami
 • automatizovaný hromadný výpočet miezd so systémovými kontrolami
 • automatické zaúčtovanie miezd
 • rozúčtovanie miezd na strediská, projekty (zákazky) a pod.
 • automatizované spracovanie štatistických výkazov
 • evidencia exekúcií

Module CRM Icon 5. CRM a služby

 • sledovanie aktivít smerom ku klientovi alebo obchodnému partnerovi
 • komplexné manažovanie obchodného prípadu
 • podpora starostlivosti o zákazníka
 • podpora pre marketingové aktivity
 • sledovanie a vyhodnotenie projektov
 • evidencia a elektronická distribúcia korešpondencie

Module Transport Icon6.Doprava

 • evidencia firemných aj súkromných vozidiel
 • sledovanie služobných jázd
 • sledovanie súkromných jázd
 • fakturácia prepravy
 • spracovanie platobných kariet PHM
 • evidovanie PHM a ostatných nákladov
 • cestovné náhrady a ich vyúčtovanie

Module QMS Icon7.QMS

 • reklamácie - komplexná podpora procesu
 • parametre plnenia vzťahov s obchodnými partnermi
 • riadená dokumentácia
 • údržba strojov a zariadení
 • správa meradiel
 • audity a riadenie nezhôd
 • riadenie procesu nápravných a preventívnych opatrení

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Zobraziť detaily

Súhlasíte s používaním cookies na našej webovej stránke?

Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. Podrobné informácie o používaní súborov cookies sú uvedené v záložke O cookies. Zobraziť viacPokiaľ súhlasíte s použitím všetkých cookies (technických, analytických i reklamných- marketingových), kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť všetko.“ Ak chcete prijať, respektíve odmietnuť iba niektoré cookies podľa kategórií, vyberte príslušné cookies a kliknite nižšie na tlačítko „Povoliť výber.“ Uskutočnené nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber dát zákazníckeho správania a návštevnosti našej webovej stránky, ktoré nám umožňujú webovú stránku vylepšovať.

Vďaka marketingovým cookies bude používanie našej webovej stránky prispôsobené vašim preferenciám a bude vám zobrazovaná relevantnejšia reklama.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu asseco-easy.sk