Sídlo spoločnosti
Asseco Solutions, a. s.
GBC V, Galvaniho 19045/19
821 04 Bratislava
Slovensko
IČO: 00602311
IČ DPH: SK2020447990
DIČ: 2020447990
Pobočka
Košice
Werferova 1
040 11 Košice
Slovensko
Pobočka
Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovensko
Pobočka
Žilina
Univerzitná 8661/6A
010 08 Žilina
Slovensko
Pobočka
Poprad
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad
Slovensko