Sídlo spoločnosti
Asseco Solutions, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Slovensko
IČO: 00602311
IČ DPH: SK2020447990
DIČ: 2020447990
Pobočka
Košice
Werferova 1
040 11 Košice
Slovensko
Pobočka
Banská Bystrica
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovensko
Pobočka
Žilina
Priemyselná 2
010 01 Žilina
Slovensko
Pobočka
Poprad
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad
Slovensko